Pałac Maurycego Poznańskiego Muzeum Sztuki MS1 (budynek DEF) w Łodzi ul. Więckowskiego 36

    Szczegóły realizacji:

  •  rewitalizacja zabytkowej elewacji od strony podwórza
  •  renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
  •  rok realizacji: 2013

Inne realizacje w Polsce

design by xprom.pl

.