Oferta

KONSERWACJA ORAZ REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

Wykonujemy kompleksowe prace z zakresu konserwacji, rewitalizacji, adaptacji oraz renowacji obiektów zabytkowych. Opracowujemy dokumentację projektową, indywidualne programy prac konserwatorskich oraz kosztorysy.

KONSERWACJA SZTUKATERII

Czyszczenie, uzupełnianie z narzutu, cyzelowanie, wykonanie modeli i rzeźb, pełna rekonstrukcja form i detali architektonicznych, odlewy: gipsowe, cementowe, w cemencie romańskim, w materiałach szlachetnych, w betonie lekkim itp.

KONSERWACJA CEGŁY

Czyszczenie, uzupełnianie cegły, przemurowania, rekonstrukcja kształtek, uzupełnianie i wymiana spoin, impregnacja, odsalanie, scalanie kolorystyczne

KONSERWACJA ORAZ REWITALIZACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

Wykonujemy kompleksowe prace z zakresu konserwacji, rewitalizacji, adaptacji oraz renowacji obiektów zabytkowych. Opracowujemy dokumentację projektową, indywidualne programy prac konserwatorskich oraz kosztorysy.

KONSERWACJA SZTUKATERII

Czyszczenie, uzupełnianie z narzutu, cyzelowanie, wykonanie modeli i rzeźb, pełna rekonstrukcja form i detali architektonicznych, odlewy: gipsowe, cementowe, w cemencie romańskim, w materiałach szlachetnych, w betonie lekkim itp.

KONSERWACJA CEGŁY

Czyszczenie, uzupełnianie cegły, przemurowania, rekonstrukcja kształtek, uzupełnianie i wymiana spoin, impregnacja, odsalanie, scalanie kolorystyczne

KONSERWACJA PIASKOWCA

Czyszczenie, przekuwanie kamienia, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja detali architektonicznych i rzeźb, impregnacja strukturalna, wzmacnianie, hydrofobizacja, odsalanie

KONSERWACJA DREWNA

Wymiana i naprawa elementów konstrukcyjnych, renowacja i rekonstrukcja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja wzmacniająca strukturę drewna, mazerunek

KONSERWACJA STIUKÓW

Przywracanie poleru, rekonstrukcja ubytków, wykonanie nowych stiuków barokowych

KONSERWACJA PIASKOWCA

Czyszczenie, przekuwanie kamienia, uzupełnianie ubytków przez kitowanie i flekowanie, rekonstrukcja detali architektonicznych i rzeźb, impregnacja strukturalna, wzmacnianie, hydrofobizacja, odsalanie

KONSERWACJA DREWNA

Wymiana i naprawa elementów konstrukcyjnych, renowacja i rekonstrukcja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja wzmacniająca strukturę drewna, mazerunek

KONSERWACJA STIUKÓW

Przywracanie poleru, rekonstrukcja ubytków, wykonanie nowych stiuków barokowych

KONSERWACJA POLICHROMII I FRESKÓW, SGRAFITTO, POZŁOTNICTWO PŁATKAMI ZŁOTA, MAZERUNEK

KONSERWACJA TYNKÓW HISTORYCZNYCH

Rekonstrukcja i konserwacja, wzmacnianie struktury tynkarskiej, rekonstrukcja sklepień klasztornych, odtwarzanie tynków artystycznych (struktura czesana, kamieniarska itd.)

SPECJALISTYCZNE ROBOTY BLACHARSKIE I KOWALSKIE

Krycie kopuł w łuskę, profilowane gzymsy z blachy tytan – cynk, miedzianej, odlewy detali architektonicznych w cynku

KONSERWACJA POLICHROMII I FRESKÓW, SGRAFITTO, POZŁOTNICTWO PŁATKAMI ZŁOTA, MAZERUNEK

KONSERWACJA TYNKÓW HISTORYCZNYCH

Rekonstrukcja i konserwacja, wzmacnianie struktury tynkarskiej, rekonstrukcja sklepień klasztornych, odtwarzanie tynków artystycznych (struktura czesana, kamieniarska itd.)

SPECJALISTYCZNE ROBOTY BLACHARSKIE I KOWALSKIE

Krycie kopuł w łuskę, profilowane gzymsy z blachy tytan – cynk, miedzianej, odlewy detali architektonicznych w cynku

design by xprom.pl